Bomen kappen

Als de boom een probleem wordt.

Een boom kan blikvanger in uw tuin zijn. Echter een te grote boom kan problemen en overlast geven en is moeilijker te onderhouden. Hoe groter de boom des te lastiger het onderhoud. Het is belangrijk om de boom bij te houden om te voorkomen dat deze te groot wordt. Als de boom een probleem wordt is er vaak maar één oplossing namelijk de boom kappen. Zelf een boom kappen is vaak een riskante onderneming. Denk aan de risico’s en het gebruik van de benodigde apparaten. Wij hebben ervaring met het kappen van een boom en kunnen ook uw boom vakkundig kapen. Is er voldoende ruimte om de boom in zijn geheel te laten omvallen dan scheelt dan werk. Zoniet dan moet de boom stukje bij beetje “ontmanteld” worden.

Per gemeente verschillen de regels. Het is verstandig om na te gaan of er een kapvergunning nodig is. Ook al staat de boom op uw eigen erf dan nog gelden bepaalde regels voor de kap. Via het omgevingsloket kunt u het controleren. In het broedseizoen mag er niet gekapt worden als er vogelnesten in de boom aanwezig zijn. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot en met 15 juli.  Als wij uw boom kappen dan zorgen ook voor de afvoer van het snoeiafval en laten het netjes achter.
Voordat we beginnen komen we eerst kijken hoe de situatie is en overleggen met u hoe we het gaan aanpakken.

Bomen kappen